Pure Organic Tastes

Milieubarometer

Wij hanteren eerlijke handelsprincipes en gaan zeer zorgvuldig met het milieu om. Professionele werknemers zetten zich dagelijks in voor het beste resultaat. We zien het belang van persoonlijke ontwikkeling en hebben respect voor de balans werk/privé. Daarom zijn wij sinds juni 2007 via Stichting Stimular geregistreerd voor de Milieubarometer. Stichting Stimular werkt met vele partners samen aan de verspreiding van de Milieubarometer naar MKB-bedrijven en vergelijkbare organisaties. De milieubarometer is een milieuregistratie die de milieuscore en milieukosten van ons bedrijf eenvoudig en snel zichtbaar maakt.

Wij vullen onze gegevens over energie, water, afval en eventueel transport en papierverbruik in. Zo zien we in één oogopslag welke milieuaspecten, zoals energie, afval of papierverbruik, het meest bijdragen aan de totale milieuscore en milieukosten van het bedrijf. Hiermee kunnen we prioriteiten stellen bij het nemen van milieumaatregelen en het terugdringen van de milieukosten. Bovendien maakt het de communicatie over de milieuprestatie makkelijk, zowel intern met medewerkers als extern met bijvoorbeeld de milieudienst.

Kijk voor meer informatie over duurzaam ondernemen op:

www.milieubarometer.nl

 

Projecten

Hier vindt u alle informatie omtrent onze projecten in Vietnam en Egypte.

Producten

Hier vindt u ons productoverzicht.

Certificeringen

Download hier onze certificaten.